• Start
  • Zdrowie
  • Alkoholizm kobiet. Problem często bagatelizowany

Alkoholizm kobiet. Problem często bagatelizowany

Choroba alkoholowa nie dotyczy wyłącznie mężczyzn. Z problemem ryzykownego spożywania alkoholu zmaga się również wiele kobiet. Takie zjawisko społeczne jest często bagatelizowane bądź ukrywane. Jak wskazują statystyki, najwięcej alkoholu spożywają kobiety w wieku 18-29 lat – stanu wolnego lub rozwiedzione, studiujące albo bezrobotne. Co dziesiąta przedstawicielka płci pięknej wypija go rocznie ok. 7,5 litra. Jakie skutki i przyczyny może mieć alkoholizm w przypadku kobiet? Z czego wynikają różnice w przebiegu uzależnienia u obu płci? Podpowiadamy.

Dlaczego problem alkoholizmu jest często bagatelizowany w przypadku kobiet?

Uzależnienie od alkoholu stanowi problem, który nie zna podziału na płeć, status społeczny czy materialny. Kobiecy alkoholizm różni się jednak od męskiego pod wieloma względami. Do kluczowych różnic można zaliczyć szybkość uzależnienia się czy moc oddziaływania na cały organizm. W przypadku kobiet nadużywających alkoholu wciąż mamy do czynienia ze stereotypami i stygmatyzacją. Społeczne i kulturowe oczekiwania względem przedstawicielek płci pięknej wpływają mogą wpływać na ukrywanie problemu przez wiele lat.

Przyczyny alkoholizmu wśród kobiet

  • Czynniki psychologiczne – sytuacje stresogenne mają znaczący wpływ na rozwój choroby alkoholowej. Do czynników ryzyka można zaliczyć brak umiejętności radzenia sobie ze stresem na co dzień, depresję oraz traumy.

  • Czynniki społeczne – nie bez znaczenia jest również presja otoczenia. Do alkoholizmu wśród kobiet może przyczynić się długotrwała izolacja lub występowanie problemów w relacjach z partnerem.

  • Czynniki biologiczne – kluczowe są różnice związane z metabolizmem alkoholu, które wpływają na szybszy rozwój uzależnienia.

Konsekwencja alkoholizmu wśród kobiet

Spożywanie alkoholu w sposób ryzykowny sprzyja rozwojowi chorób wątroby czy osteoporozy. Spośród zdrowotnych konsekwencji alkoholizmu u kobiet warto też wymienić problemy kardiologiczne i związane z nadciśnieniem tętniczym. Nie bez znaczenia są również psychologiczne aspekty. Nadużywanie alkoholu może przyczynić się do rozwoju depresji, lęku czy obniżenia samooceny. W większości przypadków znacznie wpływa na relacje społeczne i rodzinne (m.in. dotyczące opieki nad dziećmi).

Dlaczego kobiety rzadziej szukają pomocy specjalistów? Głównym powodem jest wstyd i obawa przed stygmatyzacją. Brakuje też odpowiednich form wsparcia dla kobiet, które od dłuższego czasu zmagają się z problemem alkoholizmu. W wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy z możliwych form pomocy.

Metody leczenia alkoholizmu u kobiet

Terapia powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej od alkoholu. Leczenie farmakologiczne polega na zastosowaniu preparatów, które mogą w znacznym stopniu redukować potrzebę spożywania alkoholu. W przypadku obu płci zastosowanie znajdują leki mające wpływ na proces detoksykacji. Do popularnych metod wspomagających leczenie alkoholizmu u kobiet zalicza się m.in. implantację wszywki alkoholowej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zabiegów posiadają np. specjaliści z Meditus. Zabieg ten polega na podskórnym podaniu środka, który wykazuje działanie awersyjne. Może stanowić duże wsparcie w leczeniu uzależnienia. Doskonale się sprawdza jako złoty środek na odtrucie alkoholowe.

Niezwykle pomocna w walce z nałogiem jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. Przede wszystkim powinna być dopasowana do specyficznych potrzeb i problemów kobiet. Przydatne są zwłaszcza programy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Istnieje też możliwość uczestnictwa w grupach samopomocowych.

Jak wspierać kobiety w walce z alkoholizmem?

Nieocenione jest wsparcie rodziny, przyjaciół i osób najbliższych. Kobiety uzależnione od alkoholu mają też możliwość skorzystania z oferty specjalistycznych ośrodków oraz programów leczenia dedykowanych przedstawicielkom płci pięknej. Nieoceniona może okazać się edukacja oraz działania społeczne, których celem jest zmniejszenie stygmatyzacji kobiet. Warto przyznać się przed samym sobą do choroby i zdawać sobie sprawę ze skali problemu. Z obawy o negatywny odbiór społeczeństwa kobiety potrafią go ukrywać przez wiele lat, co prowadzi do coraz większego spustoszenia w organizmie.

Alkoholizm wśród kobiet

W walce z nałogiem nieoceniona jest pomoc psychoterapeutów i lekarzy. Koniecznością staje się zwiększenie świadomości na temat specyfiki alkoholizmu kobiet. Wskazana jest potrzeba dostosowania metody leczenia do stopnia uzależnienia. Wparcie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb kobiety. Niezwykle trudna bywa rozmowa na temat uzależnienia oraz leczenie choroby alkoholowej. Często wiąże się to z lękiem przed napiętnowaniem przez otoczenie.

W przypadku kobiecego alkoholizmu trzeba dążyć do otwartości i aktywnego poszukiwania specjalistycznej pomocy. Jako wsparcie terapii indywidualnej lub grupowej może posłużyć wszywka alkoholowa, która powinna być wykonana w profesjonalnej klinice leczenia uzależnień.

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówkę medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sprawdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozycję dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.