• Start
  • Zdrowie
  • Odtrucie alkoholowe w Bielsku-Białej - skuteczność i bezpieczeństwo detoksu

Odtrucie alkoholowe w Bielsku-Białej - skuteczność i bezpieczeństwo detoksu

Uzależnienie od alkoholu wpływa niekorzystnie niemal na każdą sferę życia osoby uzależnionej i najbliższych z jej otoczenia. Stopniowo niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne, zaburza normalne funkcjonowanie, wpływa destrukcyjnie na więzi społeczne oraz aktywność zawodową i rodzinną uzależnionego. Niepowodzenia chorego dodatkowo zachęcają go do sięgania po trunek, co zapędza go w kozi róg. Sytuacja nie jest jednak bez wyjścia. Doskonałym rozwiązaniem dla większości nałogowców jest odtrucie alkoholowe. Pomaga przerwać ciąg alkoholowy, oczyścić organizm z toksyn, nawodnić go i odżywić. Pacjent szybko odczuwa pierwsze pozytywne skutki oczyszczenia organizmu z etanolu i jego metabolitów, co dodatkowo motywuje go do kontynuacji terapii.

By odtrucie alkoholowe było jak najskuteczniejsze, konieczne jest połączenie terapii z innymi elementami kompleksowego leczenia choroby alkoholowej. Wśród nich wymienia się głównie psychoterapię alkoholizmu i awersyjne metody wspierania jego leczenia. Wszystkie z nich dostępne są w jednej placówce – bielskim Centrum Medycznym Galmedic. Wykwalifikowani lekarze oferują swoją nieprzerwaną pomoc i opiekę nad pacjentem. Tym samym zwiększają bezpieczeństwo i skuteczność swoich działań. Czuwając nad stanem zdrowia pacjenta, mogą szybko i adekwatnie reagować na jego indywidualne potrzeby. Dzięki dożylnej suplementacji i farmakoterapii ograniczają ponadto uciążliwość objawów odstawiennych, które dotyczą niemal każdego nałogowca tuż po odstawieniu substancji odurzającej.

Jakie są wskazania do odtrucia alkoholowego?

Odtrucie alkoholowe przeznaczone jest dla wszystkich osób uzależnionych od spożywania alkoholu etylowego. Bezwzględnym wskazaniem do jego rozpoczęcia jest obecność objawów przewlekłej i krytycznej fazy rozwoju choroby alkoholowej. Należą do nich przede wszystkim długotrwałe ciągi alkoholowe i niemożność samodzielnej rezygnacji ze spożywania substancji odurzającej. Stosowanie popularnych, choć nieskutecznych „klinów” prowadzi do pogłębienia nałogu, dalszych patologicznych zmian metabolicznych, biochemicznych i strukturalnych w całym organizmie człowieka.

Z możliwości, jakie daje detoksykacja, może skorzystać każdy uzależniony, niezależnie od stopnia swojego nałogu. Im wcześniej rozpocznie on terapię, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie miał do czynienia z mniejszymi uszkodzeniami wewnętrznymi. Długotrwałe spożywanie alkoholu etylowego wpływa niekorzystnie na serce, trzustkę, nerki, wątrobę, żołądek oraz mózg. Metabolizowany jest w wątrobie, a toksyny docierają do wszystkich tkanek ustroju wraz ze składnikami krwi.

Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała

Bezpieczne odtrucie alkoholowe – wybór placówki

Dla pacjentów zainteresowanych usługą, jaką jest odtrucie alkoholowe, Bielsko stanowi dogodną lokalizację ze względu na znajdującą się w mieście filię Centrum Medycznego Galmedic. Wybór placówki jest niezwykle istotny głównie ze względu na konieczność przebywania pacjenta pod ścisłą opieką specjalistów podczas całego procesu detoksykacji. W Galmedic ma on do swojej dyspozycji lekarza i przedstawicieli personelu pielęgniarskiego. Swój detoks spędza w jednoosobowym pokoju z prywatną łazienką. Odpowiednie warunki sprzyjają zwiększeniu komfortu pacjenta i dyskrecji podejmowanych działań leczniczych.

Odtrucie alkoholowe – etapy

Detoks alkoholowy przeprowadzany w Centrum Medycznym Galmedic poprzedza się dokładną diagnostyką stanu zdrowia i potrzeb każdego pacjenta. Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz bada pacjenta i zbiera szczegółowy wywiad medyczny. Ocenia stopień jego uzależnienia, biorąc pod uwagę długość ciągów alkoholowych, ich intensywność, obecność epizodów trzeźwości, ewentualnych objawów odstawiennych i przebieg dotychczasowego leczenia choroby alkoholowej. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do zabiegu pielęgniarz lub pielęgniarka wykonuje wkłucie dożylne do jego żyły obwodowej. Umieszcza w niej wenflon, konieczny do przejścia do kolejnego etapu detoksykacji.

Jest nim dożylna suplementacja elektrolitów, pierwiastków i substancji odżywczych. Starannie wyselekcjonowany skład kroplówek odpowiada indywidualnym potrzebom pacjentów. Zawarto w nich jony podstawowych pierwiastków rozpuszczonych w glukozie. Dzięki temu kroplówki szybko dodają energii, wzmacniają organizm, odżywiają go i nawadniają. Jednocześnie uzupełniają wszelkie niedobory i przyspieszają trawienie alkoholu. Już podczas infuzji płynów niektórzy chorzy odczuwają pierwsze objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. To dla lekarza znak, że należy przejść do kolejnego etapu odtruwania organizmu z toksyn poalkoholowych.

W odpowiedzi na nieprzyjemne dolegliwości lekarz zleca podanie pacjentowi dożylnych lub domięśniowych środków farmakologicznych. Mają one zazwyczaj działanie uśmierzające ból, przeciwwymiotne, uspokajające i nasenne. Tym samym ograniczają bóle głowy, nudności, nadpobudliwość, drżenia mięśniowe, bezsenność, tachykardię – jako główne objawy zespołu abstynencyjnego.

Kiedy odtruwanie organizmu jest skuteczne?

Domowe sposoby na detoksykację poalkoholową są nieskuteczne. Zwykle już podczas pierwszych prób odstawienia substancji odurzającej nałogowiec odczuwa objawy głodu alkoholowego, które skutecznie zniechęcają go do dalszych działań. Oczyszczanie organizmu za pomocą specjalnej diety, zielonej herbaty, czy roztworu wody z sokiem z cytryny jest zbyt słabe, by zapewnić optymalne efekty. Błędne jest myślenie, że w domowych warunkach pacjent wyzdrowieje szybciej, gdyż znajduje się w znajomym i bezpiecznym środowisku. To właśnie w domu łatwiej ulega on pokusom – nikt go nie kontroluje, a przerwany detoks rozpoczyna wiele razy na nowo. Jeżeli choremu zależy na skuteczności, bezpieczeństwie i komforcie procesu odtruwania organizmu z alkoholu, powinien zrezygnować z samodzielnie podejmowanych działań. Nie musi jednak zgłaszać się do zamkniętej placówki leczenia uzależnień czy do oddziału szpitalnego.

Odtruwanie organizmu z alkoholu skuteczne jest wtedy, gdy przeprowadza się je w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. Terapia przeprowadzana w warunkach kontrolowanych, nadzorowana przez lekarza, pozwala osiągnąć najwyższy stopnień jego motywacji. Detoks alkoholowy połączony z psychoterapią daje zwykle najlepsze efekty – te oddziaływania terapeutyczne wpływają na poprawę zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego pacjenta.

Odtruwanie alkoholowe uznaje się za skuteczne wtedy, gdy przynosi długotrwałe efekty – nawodnienie organizmu, jego odżywienie i usunięcie toksyn. Specjalista ocenia nie tylko ogólny stan zdrowia pacjenta, ale również stopień osiągniętych celów terapeutycznych, określonych podczas kwalifikacji chorego do detoksykacji. Mimo że zatrucie etanolem nie należy do łatwych do wyleczenia, wysiłek terapeutów przynosi zwykle pożądane rezultaty – w połączeniu z psychoterapią detoks przyczynia się do długotrwałej trzeźwości uzależnionego.

 

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówkę medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sprawdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozycję dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.