Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Kujawsko-pomorskieToruń ul. Krasińskiego 4 /4a

Ogólne

Po przybyciu do Szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Izby Przyjęć), a w przypadku pacjentek położniczych i ginekologicznych – do Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem do właściwego oddziału. Pacjent kierowany w trybie planowym, poza skierowaniem od lekarza, powinien przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL. Uprawnienie pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest potwierdzane poprzez elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców. W przypadku weryfikacji negatywnej pacjent powinien okazać inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, itp.), a jeżeli takiego dokumentu nie posiada – złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osobami nieuprawnionymi do bezpłatnego leczenia szpitalnego są osoby nieubezpieczone, a także osoby nie posiadające skierowania, w przypadku, gdy jest ono wymagane.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pacjent może oddać do magazynu Szpitala swoje ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Dokumentem potwierdzającym pozostawienie ubrań i rzeczy wartościowych jest kwit depozytowy. Niedokonanie tych czynności przez pacjenta lub nieprzekazanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osobie towarzyszącej zwalnia Szpital od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

W oddziale szpitalnym pacjentem opiekuje się pielęgniarka, która informuje pacjenta o zasadach panujących w oddziale, przysługujących pacjentowi prawach i ciążących obowiązkach, wskazuje miejsce na sali oraz informuje o czekających go czynnościach i zabiegach.

Lekarze

Źródło: http://www.szpital-bielany.torun.pl/

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • Kujawsko-pomorskieToruń ul. Krasińskiego 4 /4a
Zapisz Drukuj

Kontakt - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Podstawowe informacje

Tak
Dermatologia, Wenerologia
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się