Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy

ZachodniopomorskieNowogard ul. Wojska Polskiego 7

Ogólne

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie skaładek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala:
    nazwisko i imię,
    imiona rodziców,
    PESEL – w przypadku braku – data urodzenia,
    miejsce urodzenia,
    seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP,
    płeć,
    stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę (tylko w przypadku ubezpieczenia rodzinnego),
    adres zamieszkania,
    telefon lub adres zamieszkania rodziny lub osoby do kontaktu.
Osoby należące do Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie:
    w przypadku emerytów lub rencistów - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (serię i numer renty),
    osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc).
Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się codziennie.


Lekarze

Źródło: http://www.szpital.nowogard.pl

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • ZachodniopomorskieNowogard ul. Wojska Polskiego 7
Zapisz Drukuj

Kontakt - Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy

Podstawowe informacje

Tak
Ginekologia, Położnictwo, Ginekologia onkologiczna, Neonatologia, Pediatria, Urologia dziecięca
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się