Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

LubelskiePuławy ul. Bema 1

Ogólne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje m.in.:
    - osobom objętym powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli zatrudnionym,prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom, rencistom, rolnikom ubezpieczonym w KRUS itp.
    - osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
    - członkom rodzin wyżej wymienionych grup, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia
    - osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, korzystającym z opieki pomocy społecznej
    - osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji tj. zamieszkującym lub przebywającym na terenie Polski, a podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym państwie członkowskim UE
    - osobom pobierającym stypendium w okresie stażu lub przygotowania zawodowego;
    - osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadajacym obywatelstwo polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu.

Lekarze

Źródło: http://www.szpitalpulawy.pl/

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • LubelskiePuławy ul. Bema 1
Zapisz Drukuj

Kontakt - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Podstawowe informacje

Tak
Chirurgia dziecięca, Ginekologia, Położnictwo, Intensywna terapia, Anestezjologia, Kardiologia, Neonatologia, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia, Traumatologia, Pediatria, Reumatologia, Urologia, Urologia dziecięca
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

Tagi

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się