Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

LubelskieJanów Lubelski ul. Zamoyskiego 149

Ogólne

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Z ZOZ sprawowana była także w ramach Gminnych Ośrodków Zdrowia. Ludnością opiekował się personel 14 ośrodków zdrowia i 1 punkt felczerski. W ośrodkach tych szczególnie odczuwany był brak lekarzy stomatologii. Niedoskonałości, które pojawiły się w pracy Ośrodków wynikały często z braku operatywności niektórych kierowników Ośrodków Zdrowia. W końcu badanego okresu ZOZ zabezpieczał opieką medyczną w 10-ciu Ośrodkach Zdrowia.

Szpital w Janowie Lubelskim mimo występujących trudności różnorodnej natury jak: dekapitalizacja sprzętu i pomieszczeń, płac na niskim poziomie, zadłużenia, w wyniku całokształtu działalności służby zdrowia, rozwijał się i starał świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Poszczególne oddziały były stale rozbudowywane i modernizowane. Na przestrzeni kilku lat działalności szpitalnictwa w Janowie za największe osiągnięcie należy uznać uzyskane zmiany w świadomości ludzi dotyczące zdrowia i choroby, pozytywne zmiany ich potrzeb w zakresie higieny osobistej i społecznej oraz wyrobienie ogromnego zaufania do umiejętności lekarzy oraz innych pracowników Służby Zdrowia.

Lekarze

Źródło: http://www.szpitaljanowlubelski.pl/

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • LubelskieJanów Lubelski ul. Zamoyskiego 149
Zapisz Drukuj

Kontakt - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Podstawowe informacje

Chirurgia dziecięca, Dermatologia, Wenerologia, Ginekologia, Położnictwo, Hematologia, Intensywna terapia, Anestezjologia, Interna, Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Ortopedia, Traumatologia, Pulmonologia, Urologia
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

Tagi

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się