Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

LubelskieBychawa ul. Piłsudskiego 28

Ogólne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.  
 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.
Cele jakościowe stojące przed naszym zakładem to:
•    rozszerzenie zakresu świadczonych usług,
•    poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
•    poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług zakładu,
•    dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych,
•    ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.
Realizacja tych celów następuje poprzez:
•    stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości osób zatrudnionych, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
•    zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
•    stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
•    udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
•    przystosowywanie pomieszczeń do obowiązujących standardów,
•    analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających placówkę oraz osoby zatrudnione w zakładzie,
•    zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju zakładu.
 Kierownictwo SP ZOZ w Bychawie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości dostosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana osobom zatrudnionym oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownictwo zakładu.          
Dyrekcja zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Lekarze

Źródło: http://www.spzoz.bychawa.pl/

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • LubelskieBychawa ul. Piłsudskiego 28
Zapisz Drukuj

Kontakt - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Podstawowe informacje

Tak
Intensywna terapia, Anestezjologia, Interna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

Tagi

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się