Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl.

DolnośląskieStronie Śląskie ul. Morawka 1

Ogólne

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy udziela całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące w swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób psychicznie chorych oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia.

Głównym celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:
    opiekę lekarską
    opiekę pielęgniarską,
    usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
    leczenie farmakologiczne,
    zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
    zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
    ustalenie i stosowanie diety,
    stymulację metodami psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
    zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
    przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki
    i samopielęgnacji w warunkach domowych,
    terapia zajęciowa,
    fizykoterapia, kinezoterapia,
    trening umiejętności społecznych,
    spotkania społeczności terapeutycznej.

Lekarze

Źródło: http://www.wcpd.pl

Reviews Summary (0)


Currently there are no reviews.

Write a Review

Personel Medyczny
Lekarze
Czystość
Wyposażenie
  • DolnośląskieStronie Śląskie ul. Morawka 1
Zapisz Drukuj

Kontakt - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl.

Podstawowe informacje

Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Państwowa
Centrum Medyczne
Tak

product

Hotmed.pl to miejsce gdzie szybko odnajdziesz placówke medyczną, szpital oraz aptekę. Bogata baza obiektów dostępna w użytecznej wyszukiwarce. Dodatkowo znajdź dobrego lekarza oraz sparwdź jego opinie. Wszystko w jednym miejscu bez wychodzenia z domu! Jeśli masz propozyje dodania nowej pozycji, skorzystaj z własnego panelu gdzie szybko dodasz lekarza czy też placówkę.

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera


Warunki uczestnictwa

Zapisz się